Wettelijke vermeldingen

Gebruiksvoorwaarden van de website

De toegang en het gebruik van deze website impliceren de aanvaarding van de hierna vermelde algemene voorwaarden. Het Nationaal Marokkaans Verkeersbureau behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Op deze hele website is het Marokkaanse en internationale recht inzake auteursrecht en intellectuele eigendom van toepassing. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van teksten, illustraties en foto's. Geen enkel onderdeel van deze website mag, op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, doorgegeven of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nationaal Marokkaans Verkeersbureau. U kunt contact opnemen met het NMV door te schrijven aan het genoemde e-mailadres.

Auteursrecht – copyright :

Om te zorgen dat de informatie op zijn website correct en up-to-date is, voert het NMV regelmatig, maar niet systematisch, controles en updates uit. Indien fouten worden gemeld, zullen wij deze, voorzover dit in ons vermogen ligt, corrigeren. Het NMV kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor fouten of lacunes op zijn website.

Informatie van derden

De op deze website vermelde prijzen en kenmerken van toeristische producten en diensten zijn afkomstig van derden. Verwijzingen naar specifieke producten of hun leveranciers houden in geen geval een aanbeveling van deze producten/leveranciers door het NMV in ten gunste van deze producten/leveranciers vergeleken met andere vergelijkbare producten/leveranciers die niet genoemd worden. De informatie wordt uitsluitend ter informatie gegeven. Het NMV wijst iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van op zijn webportaal aanwezige informatie. Deze aansprakelijkheid ligt uitsluitend bij de betrokken rechtspersonen en natuurlijke personen.

Website - toegang en beschikbaarheid

De toegang tot deze website kan door het NMV naar goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of permanent worden gestaakt, beperkt of onderbroken. Het NMV heeft alle nodige maatregelen genomen opdat zijn internetportaal te allen tijde toegankelijk en operationeel is. De werking van de website kan echter worden beïnvloed door gebeurtenissen en/of omstandigheden die buiten onze macht vallen. Het NMV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbreking of opschorting van zijn website.

Laat u verleiden tot een vakantie georganiseerd door een reisbureau gespecialiseerd in Marokkoreizen.