plats

Grand Prix de Marrakech WTCC

Grand Prix WTCC i Marrakech äger rum i början av maj månad: tävlingen börjar i Frankrike i april, fortsätter i Slovakien, i Ungern och sedan genom Marocko till Tyskland, Portugal, Argentina, Japan och Kina för att så småningom avslutas i Qatar i november. Moulay El-Hassan-banan har nyligen renoverats för att bli en halvpermanent sträcka. Banans många bekvämligheter gör den till en modern och effektiv ovalbana, där du kommer att få uppleva motorsportens alla spännande moment. Marocko befinner sig åter i centrum för motorevenemang, tack vare den nya banan för internationella tävlingar. Förutom att glädja alla åskådare, används den permanenta banan sedan årets början av en körskola.

 

datum händelse

From 8 apr To 9 apr 2017