plats

Moussem Des Femmes Créatrices d’Asilah

En festival tillägnad det kvinnliga skapandet

I Asilah får du tillfälle att fira kvinnan! Där äger varje år en kulturell och religiös ceremoni rum (un moussem), och den är tillägnad kvinnan och konsten: kvinnliga poeter och skulptörer samt konstnärer inom alla genrer presenterar sitt arbete och sina konstverk för allmänheten.

Utställningarna är omväxlande och möjliggör en direkt kontakt med konsten i Nordafrika och med arabvärldens kreativitet i allmänhet. Du får också tillfälle att upptäcka landsbygdens know-how i mötet med ortens konstnärer. De kommer att med glädje inviga dig i den traditionella vävtekniken och bjuda dig på provsmakningar av produkter och anrättningar från trakten.

Dessa möten utgör inte det enda nöjet som evenemanget har att erbjuda. Det organiseras också kollektiva utställningar där du får en överblick över det samtida marockanska skapandets rikedom.

datum händelse

From 15 Mar To 27 Mar 2017