Morocco, Land of Football


Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLGÅNG & ANVÄNDNING AV WEBBSIDAN visitmorocco.com

 

Webbsidan är tillgänglig gratis på adressen visitmorocco.com
Tillgången och användningen av sidan visitmorocco.com innebär ett fullständigt godkännande utan undantag av följande allmänna användarvillkor för internetanvändare.

Förutom de här villkoren så måste internetanvändare godkänna andra allmänna villkor inom ramen för de speciella tjänster som tillhandahålls via webbsidan visitmorocco.com. Om de sistnämnda allmänna villkoren inte stämmer överens med villkoren som presenteras här gäller villkoren för den aktuella tjänsten.

 

PERSONUPPGIFTER

Webbanvändarnas personuppgifter som samlas in via webbsidan visitmorocco.com hanteras i enlighet med bestämmelserna i lag nr 09-08 om skydd av enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter. Bearbetningen har anmälts till CNDP med följande tillståndsnummer: D-463/2022 och D464/2022.

De personuppgifter som samlats in från sidan visitmorocco.com skickas till Marockos turistbyrå, Moroccan National Tourist Office (MNTO), som även kan vidarebefordra dem till sina underleverantörer om hantering av webbsidan eller av de tjänster som tillhandahålls på sidan behövs.

Uppgifterna som tillhandahålls av internetanvändarna används av MNTO som är ansvariga för hanteringen av användarkonton och tillgången till tjänster på sidan.

Uppgifterna som samlats in kan även användas för att skicka nyhetsbrev till användarna och detta från och med att de uttryckt sitt samtycke.

I enlighet med med den nämnda lagen så har användarna rätt till tillgång, rättelse, borttagning av sina personuppgifter samt rätt att invända mot dem och hanteringen av demom legitima skäl finns. För att utöva den här rätten kan användaren skicka ett brev med sitt namn, förnamn, telefonnummer och en kopia på sitt nationella ID-kort till följande adress: Angle Rue Oued Al Makhazine/ Rue Zalaga-BP. : 19-Agdal – Rabat - Maroc

COOKIES

Under sina besök på sidan informeras användaren när en cookie kan komma att installeras automatiskt i webbläsaren.

Cookien är en textfil som installeras på användarens hårddisk. Den gör det möjligt att samla in och lagra information angående navigeringen på den anslutna posten. En cookie gör det inte möjligt att identifiera användaren, däremot registrerar den information om navigeringen på sidan, först och främst information om de sidor som besökts, samt datumet och tiden för besöket.

visitmorocco.com använder den här informationen på ett globalt plan för att förstå hur användarna använder webbsidan visitmorocco.com och för att kunna förbättra den. Ingen personlig identifierbar information avslöjas vid detta tillfälle.

Däremot kan användare invända mot att COOKIES registreras genom att göra en konfiguration av webbläsaren. Inaktiveringen skulle dock kunna göra att navigeringen och visningen av information på sidan försämras.

COOKIES

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbsidan visitmorocco.com är MNTO:s egendom.

Den här sidan är ett verk skyddat av upphovsrätten. Den innehåller texter, bilder, fotografier, logotyper och märken som antingen tillhör MNTO eller är föremål för en operativ licens, när de tillhör MNTO:s partners. De här delarna är i sin tur skyddade av industriell och immateriell äganderätt.

Internetanvändarens användning av sidan visitmorocco.comär reserverad för privatbruk.

All användning, kopiering, nedladdning av hela eller delar av sidan visitmorocco.com eller textdelarna, bilderna, fotografierna och logotyperna utan tillstånd från MNTO eller innehavarna av rättigheterna är därmed förbjudet, förutom den privata kopian som skapats för personligt och icke-kommersiellt bruk.

Brott mot denna paragraf kan komma att straffas, särskilt när det gäller förfalskning eller intrång i upphovsrätten och närstående rättigheter, vilket i detta fall leder till skadestånd.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Sidan visitmorocco.com kan innehålla länkar till andra webbsidor som inte är partnersidor. De här länkarna är självständiga och tillhandahålls enbart i informationssyfte. MNTO har ingen kontroll över innehållet på de här sidorna och har inget ansvar för dem.

Användningen av de här sidorna står under sidans egna användarvillkor och regler för skydd av personuppgifter.

ANVÄNDARENS ANSVAR

Användaren försäkrar att han känner väl till internet, dess egenskaper och begränsningar och är medveten om hur internet fungerar, särskilt den tekniska prestandan och svarstiden för att konsultera, fråga om eller överföra uppgifter.

Internetanvändaren samtycker till att:

Uppge exakt och uppdaterad information till MNTO.
Att inte använda någon enhet, program eller delprogram för att störa eller försöka störa en väl fungerande webbplats.

SÄKERHET FÖR WEBBSIDAN

För att säkerställa säkerheten för sidan vidtar MNTO alla nödvändiga och adekvata åtgärder för att genom en rad olika tekniker och säkerhetsprocedurer ge skydd mot försvunna personuppgifter, missbruk, obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse och detta i enlighet med artikel 23 i lagen 09-08 angående skydd av personuppgifter med avseende på behandling av uppgifter av personlig art. MNTO kan dock inte ge en absolut säkerhetsgaranti eftersom internet är ett öppet nätverk, och till sin natur känsligt för sådana risker.

För att säkerställa säkerheten för sidan vidtar MNTO alla nödvändiga och adekvata åtgärder för att genom en rad olika tekniker och säkerhetsprocedurer ge skydd mot försvunna personuppgifter, missbruk, obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse och detta i enlighet med artikel 23 i lagen 09-08 angående skydd av personuppgifter med avseende på behandling av uppgifter av personlig art. MNTO kan dock inte ge en absolut säkerhetsgaranti eftersom internet är ett öppet nätverk, och till sin natur känsligt för sådana risker.