Morocco, Land of Football


Hilton Tanger City Center Hotel & Residences Green Key Label

28 Sierpień 2018

Luksusowy Hilton Tangier City Center Hotel & Residences został właśnie nagrodzony znakiem Green Key przez Fundację Mohammeda VI na rzecz Ochrony Środowiska.

To prestiżowe wyróżnienie jest wyrazem uznania dla wysiłków podejmowanych przez kierownictwo i zespoły Hilton Tanger City Center Hotel & Residences, posiadające bardzo ambitną politykę CSR, która zapewnia ich aktywny udział w różnych działaniach związanych ze środowiskiem naturalnym, takich jak Earth Hour, Global Week of Service, ... i to w celu zapewnienia odpowiedzialnej turystyki i realizacji globalnej wizji sieci Hilton, aby wzmocnić jej ślad ekologiczny i podwoić inwestycje w oddziaływanie społeczne do roku 2030.

Zaangażowanie Hilton Tangier City Center Hotel & Residences w eko-odpowiedzialne zarządzanie zaowocowało wieloma działaniami, do których hotel zobowiązał się w ciągu zaledwie jednego roku od jego otwarcia. Obejmują one: skuteczne zmniejszenie zużycia wody i energii elektrycznej o 50%, działanie "Mydło dla nadziei", stosowanie nieszkodliwych środków czystości, zmniejszenie ilości odpadów spożywczych oraz recykling zużytego oleju spożywczego, ...

Hilton Tangier City Center Hotel & Residences jest obecnie jedynym hotelem rozpoznawanym przez tę markę na lata 2018-2019 w Tangerze.

Należy przypomnieć, że znak Zielonego Klucza przyznawany jest co roku przez jury złożone z Ministerstwa Turystyki, Marokańskiego Narodowego Biura Turystyki, Krajowej Federacji Przemysłu Hotelarskiego, Ministerstwa Energii, Kopalń i Zrównoważonego Rozwoju, Krajowego Urzędu Gospodarki Wodnej i Elektrycznej, Agencji Rozwoju Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej oraz Dyrekcji Generalnej Władz Lokalnych, wspieranych przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i Światową Organizację Turystyki (WTO).