Morocco, Land of Football


Eko-odpowiedzialna,
sprawiedliwa i zrównoważona turystyka w Maroku

W Maroku, ekologia ma swoje miejsce!

Maroko, ma wiele różnych krajobrazów, od plaż, gór, pustyni po duże ośrodki miejskie. Wraz z jego różnorodnością, kraj ten ponosi absolutną odpowiedzialność ekologiczną. Jest to obecnie jeden z wiodących krajów pod względem turystyki zrównoważonej.

Od momentu podpisania przez ponad 60 miast karty dotyczącej odpowiedzialnej turystyki w styczniu 2006 roku, Maroko zdecydowanie promuje odpowiedzialną turystykę wobec ludzi i środowiska naturalnego. To samo środowisko, które wzmacnia kulturę, tożsamość i dziedzictwo niematerialne różnych regionów. Z kolei turystyka będzie tworzyć bogactwo i wartości.

Maroko, aby stworzyć trwałe wartości

Od północy do południa operatorzy turystyczni są zaangażowani każdego roku, a wiele inicjatyw z zakresu zrównoważonej turystyki jest nagradzanych za swoją odpowiedzialność za środowisko. Aby wesprzeć tę dynamikę, Maroko zainicjowało wprowadzenie znaków motywacyjnych, takich jak marokańskie trofea za odpowiedzialną turystykę, wprowadzone przez Ministerstwo Turystyki w 2008 roku, znak "zielony klucz" dla hoteli, czy "niebieska flaga" przyznana 21 plażom marokańskim za czystość plaż wprowadzonych w Maroku przez Fundację Mohameda VI dla Środowiska.

Wraz z tymi inicjatywami Maroko stale powiększa i chroni rezerwaty i parki przyrodnicze. W ostatnich latach Marrakesz zrobił wszystko, co było możliwe, aby zapewnić oczyszczalnię ścieków, która może podlewać osiem zatok miasta oprócz gaju palmowego. Ta ambicja ochrony nie zajęła dużo czasu i została powielona w innych miastach Królestwa, takich jak słynna stacja Noor w Ouarzazate, która jest siódmą termodynamiczną elektrownią słoneczną na świecie.

Panele słoneczne 

Główne COP-y, odbywające się w Marrakeszu

Wszystkie te inicjatywy umożliwiły Maroku wzmocnienie jego międzynarodowej pozycji w zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Od czasu ratyfikacji Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 1997 r., Maroko było pierwszym krajem afrykańskim, który był gospodarzem szczytu stron w 2001 r. w Marrakeszu (COP 7), co przyczyniło się między innymi do wdrożenia porozumienia z Kioto.

W listopadzie 2016 r. Maroko po raz drugi zostało wybrane na gospodarza COP22, której zwieńczeniem było uruchomienie inicjatywy "Błękitny Pas", mającej na celu pobudzenie sektora rybołówstwa w Maroku. COP te stanowiły początek trwającego zaangażowania Królestwa na rzecz społeczności międzynarodowej, która jest bardziej niż kiedykolwiek świadoma potrzeby walki ze zmianą klimatu. Zupełnie nowe wyzwanie dla globalnego środowiska!

Cop 22 
×